RP 188/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen16/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen17/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 2 och 23 § i lagen om garantipension
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen18/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen19/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen20/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 10
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Henna  Huhtamäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocialskydd  invandring  utlänningar  utlandsarbete  boende  sociala förmåner  utlandsboende  arbetsförhållande (anställning)  hemort  förvaltningsförfarande  ändringssökande  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 15-01-2020 09:28