RP 189/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1369/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Merja  Huhtala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 189/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.12.2018
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 189/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.10.2018
Behandlingen avslutad05.12.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordoljebekämpning  oljeskador  fonder  miljöskador  räddningsväsen  materiel  räddningsverksamhet  kostnader  Inrikesministeriet 
Senast publicerat 22.1.2019 16:31