RP 189/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.10.2018
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Merja  Huhtala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.10.2018
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 19.10.2018 11:22