Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 189/2020 rd

Senast publicerat 10-12-2020 11:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 189/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Förberedande debatt
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om bostadsrättsbostäder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådAnu KarjalainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

påverkantillgång till informationbostadsrättsbostäderräntestödlåninvånareval (kognition)hyreshushyresbostäderbegränsningaransökningsförfarande