Senast publicerat 26-01-2022 17:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 189/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1113/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMarja NiiranenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.

Första behandlingen

30.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.10.2021
Behandlingen avslutad26.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattskattefrihetimportoffentlig upphandlingförsäljningvarortjänster (service)coronavirussmittsamma sjukdomarämbetsverkEU-direktivEuropeiska unionenEuropeiska kommission