Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 19/2019 rd

Senast publicerat 26-06-2020 12:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 19/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Kyrkolag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2019UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknarevetenskaps- och kulturministerHanna KosonenFöredraganderegeringsrådJoni Hiitola Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

24.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.09.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kyrkolagarevangelisk-lutherska kyrkankyrkans förvaltningförsamlingarnormerbefogenhetstift (kyrkan)centralförvaltningkyrkofullmäktigefastigheterarkiv