RP 19/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Kyrkolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.09.2019
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknarevetenskaps- och kulturminister
Hanna  Kosonen
Föredraganderegeringsråd
Joni  Hiitola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum20.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum24.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.09.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkyrkolagar  evangelisk-lutherska kyrkan  kyrkans förvaltning  församlingar  normer  befogenhet  stift (kyrkan)  centralförvaltning  kyrkofullmäktige  fastigheter  arkiv   
Senast publicerat 26-06-2020 12:58