Senast publicerat 15-04-2021 09:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareMarjaana LarpaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fritt bildningsarbeteinformationsresurserregisterstudieprestationerUtbildningsstyrelsen