Senast publicerat 09-03-2023 15:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
478/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
479/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareMarjaana LarpaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021.

Första behandlingen

06.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 19/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 19/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.04.2021
Behandlingen avslutad29.04.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

fritt bildningsarbeteinformationsresurserregisterstudieprestationerUtbildningsstyrelsen