RP 191/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om Riksarkivet
Stadfäst16.12.2016
Författningssamlingen1145/2016
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av arkivlagen
Stadfäst16.12.2016
Författningssamlingen1146/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.10.2016
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum23.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum24.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 191/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum24.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum29.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 191/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum29.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.10.2016
Behandlingen avslutad22.11.2016
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarkivverk  organisation  riksarkiv  landsarkiv  distriktsförvaltning  handlingar  förstöring  tillgång till information  offentlighet   
Senast publicerat 19.12.2016 17:08