Senast publicerat 06-05-2022 15:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 191/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1069/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandeenhetschefKatri  Kummoinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 191/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

indrivningföretagcoronavirussmittsamma sjukdomartidsbegränsningkostnadergäldenärbetalningssvårigheterkonsumenterkreditupplysningarregister