RP 192/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lagen om ändring av informationssamhällsbalken
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lagen om ändring av luftfartslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lagen om ändring av järnvägslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lagen om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 6
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareKommunikationsministeriet
kommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökorddatanät  datasäkerhet  informationssystem  riskhantering  anmälningsplikt  direktiv  störningar  digitalisering (process)  service  säkerhet  övervakning  befogenhet  närings-, trafik- och miljöcentraler  flygtrafik  järnvägstrafik  sjötrafik  elmarknaden  vatten och avlopp  naturgasnät  Kommunikationsverket  Europeiska unionen  Finansinspektionen  Trafiksäkerhetsverket  Energimyndigheten 
Senast publicerat 21.12.2017 14:56