RP 192/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lagen om ändring av informationssamhällsbalken
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen281/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lagen om ändring av luftfartslagen
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen282/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lagen om ändring av järnvägslagen
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen283/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen284/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lagen om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen285/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 7
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.4.2018 .
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 12. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.04.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 12. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.04.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum13.04.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.02.2018
Behandlingen avslutad22.03.2018
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökorddatanät  datasäkerhet  informationssystem  riskhantering  anmälningsplikt  direktiv  störningar  digitalisering (process)  service  säkerhet  övervakning  befogenhet  närings-, trafik- och miljöcentraler  flygtrafik  järnvägstrafik  sjötrafik  elmarknaden  vatten och avlopp  naturgasnät  Kommunikationsverket  Europeiska unionen  Finansinspektionen  Trafiksäkerhetsverket  Energimyndigheten 
Senast publicerat 15.5.2019 11:01