RP 192/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1366/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum18.10.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jarmo   Huotari
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum19.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfonder  straffrättsligt ansvar  tjänsteansvar  besvärsrätt  ändringssökande  planer (initiativ)  företag  förvaltningsorgan  personal  Sitra 
Senast publicerat 11.4.2019 10:55