Senast publicerat 11-04-2019 10:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 192/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1366/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.10.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJarmo  HuotariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.

Första behandlingen

12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fonderstraffrättsligt ansvartjänsteansvarbesvärsrättändringssökandeplaner (initiativ)företagförvaltningsorganpersonalSitra