Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 192/2020 rd

Senast publicerat 11-12-2020 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 192/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 VII tilläggsbudgeten för 2020
Författningssamlingen
885/2020

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetchefSami  YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

12.11.2020
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 28-30/2020 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Enda behandlingen

25.11.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.11.2020
Riksdagen godkände förslaget till en sjunde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 192/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 216/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 28-30/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjunde tilläggsbudgeten för 2020.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

27.11.2020
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

30.11.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat13.11.2020
Behandlingen avslutad24.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarstatsbudgeterkommunerbasservicecoronavirusTilläggsbudgetar