Senast publicerat 25-04-2022 17:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 192/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1  Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1234/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 41 a § i lagen om grundläggande utbildning
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1235/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om upphävande av 60 § i gymnasielagen
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1236/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av 110 § i lagen om yrkesutbildning
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1237/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådSami AaltoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.

Första behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 192/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 192/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2021
Behandlingen avslutad03.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

registerstudierexaminainformationsresurserinformationshanteringdigitalisering (process)Europeiska skolan i HelsingforsUtbildningsstyrelsen