RP 194/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen215/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen216/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen217/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen218/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst06.04.2018
Författningssamlingen219/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum28.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 194/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.03.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 194/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.03.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.03.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.02.2018
Behandlingen avslutad21.02.2018
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordskyddsutrustning  linbanor  kravenlighet  förordningar  konsumentskydd  marknadskontroll  apparater  Europeiska unionen 
Senast publicerat 13.4.2018 12:34