Senast publicerat 29-01-2021 13:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 194/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
215/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
216/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
217/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
218/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
06.04.2018
Författningssamlingen
219/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2018.

Första behandlingen

01.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 194/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

06.03.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 194/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.03.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.03.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.02.2018
Behandlingen avslutad21.02.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

skyddsutrustninglinbanorkravenlighetförordningarkonsumentskyddmarknadskontrollapparaterEuropeiska unionen