RP 194/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
social- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordskyddsutrustning  linbanor  kravenlighet  förordningar  konsumentskydd  marknadskontroll  apparater  Europeiska unionen 
Senast publicerat 21.12.2017 15:50