Senast publicerat 25-01-2022 15:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 194/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
60/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
61/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
62/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 16 § i lagen om överlastavgift
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
63/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådVeli-Matti SyrjänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.10.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 194/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 194/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2021
Behandlingen avslutad03.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vägtrafikgodstrafikutsända arbetarelogistiktjänsterarbetstidarbetsavtalbeställareansvarövervakningfordonregistreringinternationell trafiktillstånd (lov)grå ekonomiförordningarEU-direktivEuropeiska unionen