RP 195/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeRiksdagens svar och skrivelse
Riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av avfallslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareMiljöministeriet
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.05.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2018
Behandlingen avslutad26.04.2018
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordavfallshantering  ansvar  kommunalt avfall  lantbruksavfall  problemavfall  kommuner  konkurrens   
Senast publicerat 18.5.2018 12:34