Senast publicerat 25-06-2019 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 195/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
445/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.12.2017UndertecknareMiljöministerietUndertecknarebostads-, energi- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.

Första behandlingen

02.05.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

09.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2018
Behandlingen avslutad26.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

avfallshanteringansvarkommunalt avfalllantbruksavfallproblemavfallkommunerkonkurrens