RP 195/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av avfallslagen
Stadfäst13.06.2018
Författningssamlingen445/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareMiljöministeriet
Undertecknarebostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som förvaltningsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum27.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum27.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum16.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.05.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.05.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.02.2018
Behandlingen avslutad26.04.2018
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordavfallshantering  ansvar  kommunalt avfall  lantbruksavfall  problemavfall  kommuner  konkurrens   
Senast publicerat 25-06-2019 13:22