RP 195/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av avfallslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.12.2017
UndertecknareMiljöministeriet
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo  Tiilikainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.12.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordavfallshantering  ansvar  kommunalt avfall  lantbruksavfall  problemavfall  kommuner  konkurrens   
Senast publicerat 21.12.2017 15:50