Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 195/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 195/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 30 och 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1079/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1080/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 115 § i inkomstskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1081/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigAntti SinkmanStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Första behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 195/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 195/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad20.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

anskaffningperiodiseringavskrivningar (ekonomi)näringsbeskattninggårdsbrukegendom