Senast publicerat 06-05-2022 13:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 196/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1078/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigAntti SinkmanStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Första behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 196/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 196/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad20.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

forskningsverksamhetutveckling (verksamhet)skatteavdragsamarbeteforskningsinstitutstatsstödföretaglantbruksföretag