Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 197/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 197/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1075/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 och 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1076/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1077/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigAntti SinkmanStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Första behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 197/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 197/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad20.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skattefrihetmediaavgifterskatteavdragsamfundsskattnaturskyddhavsskyddvattenvårdstödformer