RP 198/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1080/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum13.10.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum14.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum16.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.10.2016
Behandlingen avslutad15.11.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfolkhälsa  hemvård  hemservice  hemsjukvård  försök   
Senast publicerat 14.12.2016 13:04