Senast publicerat 17-12-2019 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 198/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
Stadfäst
05.10.2018
Författningssamlingen
817/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
73 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.01.2018UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.09.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2018.

Första behandlingen

26.09.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

02.10.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

03.10.2018
Riksdagen förklarade lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd , vars innehåll godkändes i första behandlingen, som brådskande.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2017 rdutifrån beslutet i första behandlingen .
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.10.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.10.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.02.2018
Behandlingen avslutad21.09.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

grundlagarkonfidentialitetmeddelandenrätt till informationbrottsbekämpningrättegångsäkerhetskontrollerfrihetsberövandenationell säkerhetprivatlivtystnadsplikt