Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 198/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 198/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1052/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020Undertecknarevetenskaps- och kulturministerAnnika SaarikkoUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådAnne-Marie BrissonStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020
Behandlingen avslutad26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

småbarnspedagogikavgiftersänkningsamfundsskattkommunerskatteinkomstersyskondelning