Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 199/2020 rd

Senast publicerat 22-12-2020 10:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 199/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av livsmedelsmarknadslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådAku-Petteri KorhonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2020.

Första behandlingen

14.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 199/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 199/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad10.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

god sedlivsmedeländringssökandemarknadsrättvarumärkenlivsmedelsekonomilivsmedelsproduktionlivsmedelskedjorhandelsbrukleveransvillkorjordbruksprodukterdetaljhandel