Senast publicerat 23-08-2019 11:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 2/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
476/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
Stadfäst
28.06.2017
Författningssamlingen
477/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.02.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.6.2017.

Första behandlingen

06.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 2/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 2/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.02.2017
Behandlingen avslutad01.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bredbandsnätglesbygdsområdenbyggandeborgenlånstatsstöddigitalisering (process)landskap (provinser)kommunerKommunikationsverket