Senast publicerat 05-08-2021 11:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 103 § i beredskapslagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
330/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 42 § i förvaltningslagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
331/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 9 f § i partilagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
332/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 31 och 43 § i vallagen
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
333/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering
Stadfäst
08.05.2020
Författningssamlingen
334/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.02.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådVirpi KoivuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.

Första behandlingen

30.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-21. i proposition RP 2/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-21. i proposition RP 2/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020
Behandlingen avslutad26.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

personuppgifterdatasekretessförordningarbrottmåldirektivsäkerhetsutredningarregistergrundrättigheterJustitieministerietEuropeiska unionen