RP 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 103 § i beredskapslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 42 § i förvaltningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 och 9 f § i partilagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 31 och 43 § i vallagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 16
Överlämnats
Datum06.02.2020
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Virpi  Koivu
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2020
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  datasekretess  förordningar  brottmål  direktiv  säkerhetsutredningar  register  grundrättigheter  Justitieministeriet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 25.2.2020 08:40