Senast publicerat 12-09-2017 13:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 20/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1140/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1141/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1142/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 44 kap. 11 § i strafflagen
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1143/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.03.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum pp.kk.vvvv.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 20/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 20/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

30.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2016
Behandlingen avslutad07.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

sprängämnenkravenlighetpyroteknikövervakningdirektivkemikalierbrott (juridik)Europeiska unionen