Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 200/2020 rd

Senast publicerat 21-12-2020 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 200/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Foderlag
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådHannu MiettinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 200/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 200/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

djurmatdjurs välbefinnandelivsmedelskedjorbedrägeriförpackningsmärkningartvångsmedellivsmedelshygiengrå ekonomifodermedellivsmedelsövervakningväxtskyddförordningarövervakningEnheten för utredning av grå ekonomiEuropeiska unionen