Senast publicerat 14-03-2023 10:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 200/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av föreningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av föreningslagen
Stadfäst
03.02.2023
Författningssamlingen
135/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.10.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki JauhiainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.12.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.1.2023.

Första behandlingen

10.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 200/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.01.2023
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 200/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.01.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.01.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.10.2022
Behandlingen avslutad13.12.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

föreningarmedborgaraktivitetbeslutsfattandeomröstningardigitalisering (process)styrelsermedlemmarutträdebokföring