RP 201/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av utlänningslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.01.2018
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgränsbevakningssektioner  befogenheter  nationell säkerhet  gränsövergång  allmän ordning  handräckning  polisen  terrorism  försvarsmakten  värnpliktiga  landets försvar  trafikidkare  skyldigheter  gränsövervakning  utlänningar  personuppgifter  sjötrafik  flygtrafik  gränszoner  Gränsbevakningsväsendet 
Senast publicerat 18.10.2018 10:04