RP 201/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen9/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen10/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen11/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen12/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen
Stadfäst11.01.2019
Författningssamlingen13/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.01.2018
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 201/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 201/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2018
Behandlingen avslutad20.11.2018
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgränsbevakningssektioner  befogenheter  nationell säkerhet  gränsövergång  allmän ordning  handräckning  polisen  terrorism  försvarsmakten  värnpliktiga  landets försvar  trafikidkare  skyldigheter  gränsövervakning  utlänningar  personuppgifter  sjötrafik  flygtrafik  gränszoner  Gränsbevakningsväsendet 
Senast publicerat 9.5.2019 14:07