Senast publicerat 30-01-2020 14:53
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 201/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Varumärkeslag
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
544/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om Singaporekonventionen om varumärkesrätt och tillämpningsföreskrifterna till den
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
545/2019
Fördragsserien
52/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av firmalagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
546/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
547/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 6 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
548/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.10.2018UndertecknarearbetsministerJari LindströmUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareNina SantaharjuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019 .

Första behandlingen

27.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 201/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

05.03.2019
Riksdagen godkände den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och dess tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 i konventionen i proposition RP 201/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 201/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.10.2018
Behandlingen avslutad22.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

varumärkenEU-länderinternationella överenskommelserindustriellt rättsskyddbrott (juridik)firmanamndirektivexklusiva rättigheterregistreringsakrättförlustogiltigförklaringPatent- och registerstyrelsenEuropeiska unionen