Senast publicerat 25-02-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 201/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1189/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.10.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterarePekka PaaermaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.

Första behandlingen

23.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 201/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.11.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 201/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2021
Behandlingen avslutad17.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetslöshetsförsäkringfinansieringarbetslöshetsersättningarsocialskyddsavgifterlöntagarearbetsgivare