Senast publicerat 30-01-2020 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 202/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av polislagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
581/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
582/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 och 15 a § i polisförvaltningslagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
583/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
584/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 9 kap. 6 § i förundersökningslagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
585/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.01.2018UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPaula RisikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.

Första behandlingen

12.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

15.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.02.2018
Behandlingen avslutad06.02.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

spaningnationell säkerhetgrundrättigheterterrorismspionageinfrastrukturinformationsåtervinninggeografisk informationreproduktionermeddelandendatakommunikationdomstolarhemfridutlandetcyberattackersäkerhetspolisbefogenheterlaglighetsövervakninggrundlagarUnderrättelseombudsmannen