RP 202/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av polislagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen581/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen582/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 10 och 15 a § i polisförvaltningslagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen583/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen584/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 9 kap. 6 § i förundersökningslagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen585/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 4
Överlämnats
Datum25.01.2018
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Paula  Risikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 9. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 202/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.02.2018
Behandlingen avslutad06.02.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Förvaltningsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspaning  nationell säkerhet  grundrättigheter  terrorism  spionage  infrastruktur  informationsåtervinning  geografisk information  reproduktioner  meddelanden  datakommunikation  domstolar  hemfrid  utlandet  cyberattacker  säkerhetspolis  befogenheter  laglighetsövervakning  grundlagar  Underrättelseombudsmannen 
Senast publicerat 30.1.2020 15:16