Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 202/2018 rd

Senast publicerat 15-01-2020 08:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 202/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1294/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.10.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådAnne  KoskelaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.

Första behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.10.2018
Behandlingen avslutad05.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälso- och sjukvårdundervisningsjukskötaremedicinerläkemedelsordinationerbehörighetutbildningersättningarkommunersamkommuner