Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 202/2020 rd

Senast publicerat 05-01-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 202/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1256/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1257/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1258/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1259/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 100 § i lagen om tryckbärande anordningar
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1260/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeenhetschefSini WirénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 202/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 202/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

resandeinformationstjänstcoronavirussmittsamma sjukdomarföregripandestatsbidragtrafiktjänster (service)närings-, trafik- och miljöcentralerservicecentralerdigitalisering (process)utbildningvägtrafikEU-länderpersontrafikmaktbefogenhetändringssökandeEU-direktivyrkesexaminalikvärdighet mellan examensbevisinsjöfartsjöfarareTransport- och kommunikationsverketEuropeiska unionen