RP 203/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om militär underrättelseverksamhet
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen590/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen591/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen592/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 92 b § i inkomstskattelagen
Stadfäst26.04.2019
Författningssamlingen593/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.01.2018
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.04.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum08.04.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.02.2018
Behandlingen avslutad31.01.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Försvarsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordspaning  försvarsmakten  säkerhetspolitik  informationsåtervinning  personuppgifter  försvarsförvaltning  övervakning  befogenheter  landets försvar  utlandet  informationssystem  datakommunikation  internationellt samarbete  samarbete  informationskällor  utlämnande av uppgifter  förbud   
Senast publicerat 30-01-2020 15:17