Senast publicerat 30-01-2020 15:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 203/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om militär underrättelseverksamhet
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
590/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
591/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
592/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 6 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 92 b § i inkomstskattelagen
Stadfäst
26.04.2019
Författningssamlingen
593/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.01.2018UndertecknareFörsvarsministerietUndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottetoch kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.

Första behandlingen

12.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

15.02.2019
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. och 5. i proposition RP 203/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 4. i proposition RP 203/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.04.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.02.2018
Behandlingen avslutad31.01.2019
Behandlingen avslutad01.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

spaningförsvarsmaktensäkerhetspolitikinformationsåtervinningpersonuppgifterförsvarsförvaltningövervakningbefogenheterlandets försvarutlandetinformationssystemdatakommunikationinternationellt samarbetesamarbeteinformationskällorutlämnande av uppgifterförbud