Senast publicerat 24-10-2017 09:14
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 205/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1503/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1504/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1505/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1506/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2016.

Första behandlingen

08.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 205/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 205/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2016
Behandlingen avslutad02.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förskolepedagogikavgifterdaghemdagvårdfamiljedagvårdbarnfamiljerinkomsterlåginkomsttagareensamförsörjare