RP 205/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
Stadfäst13.06.2018
Författningssamlingen463/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen
Stadfäst13.06.2018
Författningssamlingen464/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst13.06.2018
Författningssamlingen465/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter
Stadfäst13.06.2018
Författningssamlingen466/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum01.02.2018
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.04.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.04.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum06.04.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.02.2018
Behandlingen avslutad15.03.2018
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordfastighetsbildningsrätt  fastigheter  detaljplanering  höjd  tredimensionalitet  fastighetsregister  servitut  lagfart  tomtindelning  underjordiska utrymmen   
Senast publicerat 10.6.2019 10:58