Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 205/2017 rd

Senast publicerat 10-06-2019 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 205/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
463/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i fastighetsregisterlagen
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
464/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
465/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om upphävande av lagen om parcellers ombildande till självständiga lägenheter
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
466/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.02.2018UndertecknareJord- och skogsbruksministerietUndertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.3.2018.

Första behandlingen

21.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

03.04.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.04.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.04.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.02.2018
Behandlingen avslutad15.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fastighetsbildningsrättfastigheterdetaljplaneringhöjdtredimensionalitetfastighetsregisterservitutlagfarttomtindelningunderjordiska utrymmen