Senast publicerat 26-08-2020 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 205/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1295/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1296/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1297/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1298/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1299/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.10.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRiitta Kokko-HerralaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.

Första behandlingen

12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 5. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

pensionsstiftelserpensionskassortilläggspensionerförsäkringskassorförvaltningplaceringsverksamhetriskhanteringintern revisionderivatmarknaderräntamasskuldebrevdirektivEU-ländersoliditetFinansinspektionenEuropeiska unionen