RP 205/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1295/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1296/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1297/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1298/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1299/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum18.10.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Riitta  Kokko-Herrala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 5. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 5. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018
+ Ekonomiutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpensionsstiftelser  pensionskassor  tilläggspensioner  försäkringskassor  förvaltning  placeringsverksamhet  riskhantering  intern revision  derivatmarknader  ränta  masskuldebrev  direktiv  EU-länder  soliditet  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 19-12-2019 14:34