Senast publicerat 06-05-2022 13:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 205/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
963/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertJenni TapioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020.

Första behandlingen

19.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

20.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 205/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

24.11.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 205/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad18.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företaghandelsomsättningutgifterföretagsstödförutsättningarcoronavirussmittsamma sjukdomarnäringspolitikkonkursutsatt tid