RP 206/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
Stadfäst01.06.2018
Författningssamlingen411/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 10 a § i lagen om indrivning av fordringar
Stadfäst01.06.2018
Författningssamlingen412/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst01.06.2018
Författningssamlingen413/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst01.06.2018
Författningssamlingen414/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum01.02.2018
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.04.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.4.2018 .
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.04.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.04.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.04.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.04.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
Behandlingen avslutad22.03.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkassobyråer  registrering  näringar  regionförvaltningsverk  övervakning  penningtvätt  antiterrorism  god sed  laglighet  Enheten för utredning av grå ekonomi 
Senast publicerat 4.6.2018 12:49