RP 206/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 10 a § i lagen om indrivning av fordringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum01.02.2018
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.02.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.02.2018
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordinkassobyråer  registrering  näringar  regionförvaltningsverk  övervakning  penningtvätt  antiterrorism  god sed  laglighet  Enheten för utredning av grå ekonomi 
Senast publicerat 15.2.2018 14:01