Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 206/2018 rd

Senast publicerat 15-01-2020 12:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 206/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Allmän debatt
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1319/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1320/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1321/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1322/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst
28.12.2018
Författningssamlingen
1323/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.10.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareAnnika  JuurikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.

Första behandlingen

10.12.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

12.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat25.10.2018
Behandlingen avslutad04.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukförsäkringgarantipensioninvalidpensionerrehabiliteringdagpenningföräldrapenningadoptionflerlingsfamiljerensamförsörjareläkemedelsersättningartaxibilarRehabiliteringspenningFolkpensionsanstalten