RP 206/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Allmän debatt
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1319/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 8 § i lagen om garantipension
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1320/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1321/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1322/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst28.12.2018
Författningssamlingen1323/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 2
Överlämnats
Datum18.10.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Annika   Juurikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum05.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum05.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.12.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.12.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.12.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.10.2018
Behandlingen avslutad04.12.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  garantipension  invalidpensioner  rehabilitering  dagpenning  föräldrapenning  adoption  flerlingsfamiljer  ensamförsörjare  läkemedelsersättningar  taxibilar  Rehabiliteringspenning  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 15-01-2020 12:34