Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 206/2020 rd

Senast publicerat 19-11-2020 12:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 206/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om identitetskort
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av passlagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 33 a och 159 § i utlänningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigMarja-Leena HärkönenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

registerfingeravtryckpassidentitetskortuppehållstillståndresedokumentEU-ländertredjeländerutlänningarpolisenpersonuppgifterFörordningarEuropeiska unionen