Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 207/2020 rd

Senast publicerat 03-12-2020 18:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 207/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
884/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ juristMartti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020.

Första behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 207/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad17.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunal ekonomicoronavirussmittsamma sjukdomartestninganskaffningandningsskyddsjukvårdsdistriktstuderandekommunertjänster (service)statsandelar