RP 208/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av bokföringslagen
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1376/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 7 kap. i värdepappersmarknadslagen
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1377/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i aktiebolagslagen
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1378/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 kap. 16 a § i lagen om andelslag
Stadfäst29.12.2016
Författningssamlingen1379/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum20.10.2016
UtarbetareArbets- och näringsministeriet
Utarbetarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 208/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 208/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.10.2016
Behandlingen avslutad09.12.2016
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordbokslut  verksamhetsberättelser  direktiv  värdepappersmarknaden  revision  bokföring  informationsförmedling  storföretag  koncerner  Europeiska unionen 
Senast publicerat 25-10-2017 11:04