Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 208/2020 rd

Senast publicerat 04-01-2021 14:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 208/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1045/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanVirpi HiltunenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 208/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 208/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

minskning (aktiv reducering av antal)studielångottgörelseuppehållstillståndutländska studerandestudiestödbrexitcoronavirussmittsamma sjukdomarStorbritannien