Senast publicerat 07-04-2022 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 208/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överensstämmelse för skodon och textilprodukter
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
265/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
266/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
01.04.2022
Författningssamlingen
267/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.10.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanSari AlhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.02.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2022.

Första behandlingen

25.02.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 208/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 208/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.03.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2021
Behandlingen avslutad23.02.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

skodontextilierkravenlighetmarknadskontrollförordningarpåföljderbötermärkningarEU-länderEuropeiska unionen