Direkt till innehållet

RP 209/2016 rd

Senast publicerat 23-10-2017 15:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 209/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Andra behandlingen, enda behandlingen
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1456/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1457/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1458/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2016.

Första behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 209/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

13.12.2016
sv_vapaateksti.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2016
Behandlingen avslutad01.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösainkomsttrygghetarbetslöshetspenningarbetsmarknadsstödarbetsprövningsysselsättningspolitikunga arbetstagareresekostnaderarbetskraftens rörlighetarbetsavtalpermitteringdeltidsarbetelönestödstartbidragunderstöd (bidrag)arbetssökandeintervjuer