Senast publicerat 03-03-2020 16:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 21/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen
Stadfäst
25.10.2019
Författningssamlingen
1035/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
25.10.2019
Författningssamlingen
1036/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
Stadfäst
25.10.2019
Författningssamlingen
1037/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
Stadfäst
25.10.2019
Författningssamlingen
1038/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen
Stadfäst
25.10.2019
Författningssamlingen
1039/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.09.2019UndertecknarekommunikationsministerSanna MarinUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeavdelningschefOlli-Pekka RantalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.10.2019
Ärendet bordlagt till nästa plenum

Remissdebatt

02.10.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Meddelande om dokument

02.10.2019
Antecknades ha inkommit: Autotuojat ja -teollisuus ry:n muistio.

Meddelande om dokument

02.10.2019
Antecknades ha inkommit: Teknisen Kaupan Liiton muistio.

Remissdebatt

03.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2019.

Första behandlingen

04.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.10.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.10.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.10.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.10.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.10.2019
Behandlingen avslutad04.10.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bilartrafiksäkerhetkörkortdirektivhastighetsbegränsningarungdomarpersonbilarEU-länderkravenlighetEuropeiska unionen