RP 21/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av fordonslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum26.09.2019
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandeavdelningschef
Olli-Pekka  Rantala
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2019
Ärendet bordlagt till nästa plenum
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Meddelande om dokument
kommunikationsutskottet
Datum02.10.2019
Antecknades ha inkommit: Autotuojat ja -teollisuus ry:n muistio.
 
Meddelande om dokument
kommunikationsutskottet
Datum02.10.2019
Antecknades ha inkommit: Teknisen Kaupan Liiton muistio.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2019.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum04.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.10.2019
Behandlingen avslutad04.10.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbilar  trafiksäkerhet  körkort  direktiv  hastighetsbegränsningar  ungdomar  personbilar  EU-länder  kravenlighet  Europeiska unionen 
Senast publicerat 4.10.2019 20:01