RP 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.03.2020
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Eerikki  Nurmi
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum30.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat31.03.2020
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordundervisningsväsen  kulturväsen  finansiering  statsbidrag  byggande  grundlig renovering  byggnader  index (jämförelsetal)  returnering   
Senast publicerat 1.4.2020 15:04