Senast publicerat 26-02-2021 13:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelat i plenum

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Enkommelse om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörEeva  Asikainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fordonbesiktningömsesidighetinternationella överenskommelserinternationell trafikelfordonhybridbilargasbilar