RP 210/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum25.10.2018
Undertecknarejustitieminister
Antti  Häkkänen
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Jyrki  Jauhiainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslageti proposition RP 210/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.01.2019
Riksdagen godkände lagförslageti proposition RP 210/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.01.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.01.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.01.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.11.2018
Behandlingen avslutad10.01.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadsaktiebolag  byggnader  nybyggnad  bolagsstämmor  aktieägare  jämlikhet  aktier  inlösning  underhåll (skötsel)  rättsskydd  fordringsägare  grundlig renovering   
Senast publicerat 25.1.2019 11:46