Senast publicerat 04-09-2020 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 210/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Stadfäst
08.02.2019
Författningssamlingen
183/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.10.2018UndertecknarejustitieministerAntti HäkkänenUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki JauhiainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

11.01.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019.

Första behandlingen

15.01.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.01.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 210/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.01.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.01.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.11.2018
Behandlingen avslutad10.01.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bostadsaktiebolagbyggnadernybyggnadbolagsstämmoraktieägarejämlikhetaktierinlösningunderhåll (skötsel)rättsskyddfordringsägaregrundlig renovering